Fri frakt på alla ordrar över 1000 kr

Leverans

Leveranstiden är vanligtvis 1-5 dagar. Runt jul, nyår och andra storhelger, räkna med några dagar extra. Vi levererar endast inom Sverige (just nu). Leverans med posten eller DHL beroende på storlek och vikt på paketet.

Fraktpriser

Fraktfritt vid köp över 1000 kr. Vid köp under 1000 kr är frakten 59 kr.

Din varukorg

Din varukorg är tom

Köpvillkor

Kundtjänst

Hjälpsam, personlig och snabb kundtjänst via e-post, telefon och instagram.

Betalning

Varornas priser anges i SEK. I priserna ingår moms med 6%, 12%, 25% respektive, beroende på varuslag.

Betala säkert med Klarna Checkout.

Gryningen reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning av varor. Köp häves vid uppenbara fel på varan eller i pris/informationsbeskrivning.

Korthållaren är ansvarig att meddela sin bank via ändringar i uppgifter eller onormal aktivitet på kontot.


Leverans

Leveranstiden är vanligtvis 1-5 dagar. Runt jul, nyår och andra storhelger, räkna med några dagar extra. Vi levererar endast inom Sverige (just nu). Leverans med posten eller DHL beroende på storlek och vikt på paketet.

Beställning och köpvillkor

Beställning är avtalsgiltig när Gryningen bekräftat beställningen. Om leveranstiden ändras så kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt.

Beställningar sker via vår nätbutik. Beställare under 18 år måste ha tillstånd från målsman. Beställning får ej ske i annan persons namn utan dennes medgivande.

Kontrollera varorna omedelbart vid leverans. Anmärkningar ska göras inom fyra dagar efter leverans.

Fraktpriser

Fraktfritt vid köp över 1000 kr. Vid köp under 1000 kr är frakten 59 kr.

Transportskador

Om en vara är transportskadad kontakta i första hand posten eller DHL. Kontakta Gryningen sedan inom fyra dagar för information om ersättning. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat från posten eller DHL.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället.

Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i obruten förpackning, obrukat och oskadat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig.

Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt kontakta oss via e-post eller telefon inom fyra dagar. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och den förpackning som den skickades ut i. Gryningens nätbutik följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.
www.konsumentverket.sewww.arn.se

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor ska ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende.


Integritespolicy

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Denna integritetspolicy förklarar hur Gryningen Hälsa AB (fortsättningsvis kallat Gryningen) samlar in och använder din personliga information och vilka rättigheter du har. Personuppgifter och behandling av personuppgifter En personuppgift innehåller information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter kan vara:

· Bilder eller ljudupptagningar som behandlas i en dator.

· Elektroniska identiteter som kan kopplas till fysiska personer som exempelvis IP-nummer och andra krypterade uppgifter.

Exempel på behandling av personuppgifter innefattar allt som allt som sker med personuppgifterna, både om det sker manuellt och automatiserat.

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Ändamålet med registrering och behandling av personuppgifter All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och Gryningen vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter när du:

· Bokar tid för rådgivning.

· Beställer en produkt eller tjänst.

· Anmäler dig till nyhetsbrev, kampanjerbjudande, en tävling eller ett event.

· Kontaktar eller konsulterar Gryningen i andra ärenden via exempelvis videomöten, brev, e-post eller sociala medier.

Ändamålet med registrering och hantering av personuppgifter

· För att Gryningen ska kunna hantera och fullfölja de avtal som gäller vid köp, order, bokning och rådgivning. Om uppgifterna inte lämnas kan Gryningens åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig bokningen, rådgivningen, beställningen eller köpet.

· För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.

· För att kunna hantera kundserviceärenden. Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon, videomöten, brev, e-post, molntjänster eller sociala medier.

· För att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller p.g.a. rättslig förpliktelse.

· För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system, som att göra tjänster mer användarvänliga och lyfta fram funktioner som ofta används av kunder och för att utveckla verksamheten.

· För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget som stöld, bedrägerier eller andra lagöverträdelser, samt skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

· För att kunna administrera din tjänst såsom skapande av inloggningsfunktion, säkerställande av identitet och upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. Gryningen använder endast dina personuppgifter för det ändamål du lämnat dem.

Exempel på personuppgifter som Gryningen behandlar:

· För- och efternamn.

· Personnummer vid beställning av vissa produkter eller tjänster (10-12 siffror).

· Adressuppgifter.

· Mobiltelefonnummer.

· E-postadress.

Samtycke vid behandling av personuppgifter I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar Gryningen inga uppgifter utan ditt samtycke. När du beställer eller köper en tjänst eller produkt, tecknar ett abonnemang, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev samt skickar brev eller e-post till oss, godkänner du att Gryningen lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande i de fall det är juridiskt möjligt (se exempel på undantag nedan gällande överskridande lagar). I vissa fall kan du själv ändra eller radera dina uppgifter. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till Gryningen eller som vi samlar in från dig genom hur du använder våra tjänster såsom vid order, bokning, rådgivning och videosamtal, kan Gryningen också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

De uppgifter Gryningen samlar in från tredje part är följande:

· Namn och adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

· Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter?

För att Gryningen ska kunna administrera vissa tjänster, kan vi komma att dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden. Detta sker vid bokning av rådgivning, order, leverans, marknadsföring, betallösningar, ekonomirelaterad administration, IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vad är ett personuppgiftsbiträde? Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för Gryningens räkning i enlighet med våra instruktioner. Ett personuppgiftsbiträde får endast använda uppgifterna i enighet med vad som avtalats i instruktionerna. Genom avtal med oss förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa Gryningens säkerhetskrav och vidta de tekniska- och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga Gryningen delar även personuppgifter med vissa företag som är självständigt

personuppgiftsansvariga. Med självständigt personuppgiftsansvariga menas att Gryningen inte styr över hur informationen som lämnas till företaget får behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som Gryningen delar dina personuppgifter med är:

· Statliga myndigheter (Polis, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

· Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

· Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

· Fristående aktörer genom annonser eller affiliatemaknadsföring.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparas dina personuppgifter? Gryningen sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst, dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Alla ekonomiska transaktioner omfattas av bokföringslagen, vilket innebär att kvitton och fakturor sparas i 7 år. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Gryningens verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senaste kontakten. Dina rättigheter som registrerad De personer vars personuppgifter registreras och behandlas har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa innebär att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Rätt till information och rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Gryningen i elektronisk form. I de fall Gryningen mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Rätt till rättelse Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter. Gryningen kan även på eget initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. I vissa fall har du möjlighet att själv ändra dina uppgifter. Rätt till radering Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som Gryningen behandlar. Gryningen kan även på eget initiativ radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. I vissa fall har du möjlighet att själv radera dina uppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Gryningen kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och

skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen. Rätt till begränsning av behandling Du har i vissa fall rätt att begära att Gryningens behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om Gryningen inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att Gryningen inte raderar dina uppgifter. När begränsningen upphör informeras du om detta. Rätt till dataportabilitet Om du har lämnat dina personuppgifter till Gryningen, har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter, genom att tillhandahålla dessa i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. En förutsättning är att detta sker med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig. Rätten gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande Som registrerad har du som huvudregel rätt att inte bli föremål för ett beslut som grundas enbart på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Som registrerad har du dock inte rätt att motsätta dig automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det. Automatiserat beslutsfattande kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning. Automatiserat beslutsfattande kan fattas med eller utan profilering. Profilering kan även användas utan att det leder till ett automatiserat beslut.

Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Har du frågor om dataskydd? Gryningen tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. Gryningen vidtar därför fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Om det inträffar ett dataintrång eller liknande hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri, så kommer du som registrerad att bli informerad om detta. Eventuella personuppgiftsincidenter kommer att anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att incidenten har upptäckts.

Kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn. Om du anser att Gryningen hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning, har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. Ändringar i integritetspolicyn Gryningen kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbsidan här.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för behandlingen av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information via Gryningens nyhetsbrev som skickas ut vi e-post (ifall du har anmält dig till detta). När Gryningen informerar om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig om ändringen är av sådan karaktär att det påverkar själva betydelsen av innehållet.

Informationen är uppdaterad 211020

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du hand lar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.